close
Slide 1


2008-2012-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında təhsil sisteminin informasiyalaşdırılması üzrə Dövlət Proqramı

More info

Name Value
Name of the publication: 2008-2012-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında təhsil sisteminin informasiyalaşdırılması üzrə Dövlət Proqramı
Filesize: 94720
Filetype: application/msword
Date added: 20/07/2016, 13:52
Short description:

Poll

Təhsilin inkişafında İKT-nin tətbiqi hansı imkanlar yaradır?