close
Slide 1


Azərbaycan Respublikası ümumtəhsil məktəbinin nümunəvi əsasnaməsi

More info

Name Value
Name of the publication: Azərbaycan Respublikası ümumtəhsil məktəbinin nümunəvi əsasnaməsi
Filesize: 94208
Filetype: application/msword
Date added: 20/07/2016, 13:53
Short description:

Poll

Təhsilin inkişafında İKT-nin tətbiqi hansı imkanlar yaradır?