close
Slide 1


Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi haqqında Əsasnamə

More info

Name Value
Name of the publication: Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi haqqında Əsasnamə
Filesize: 95744
Filetype: application/msword
Date added: 20/07/2016, 13:55
Short description:

Poll

Təhsilin inkişafında İKT-nin tətbiqi hansı imkanlar yaradır?