close
Slide 1


“Elektron məktəb”in nümunəvi modeli

More info

Name Value
Name of the publication: “Elektron məktəb”in nümunəvi modeli
Filesize: 51200
Filetype: application/msword
Date added: 20/07/2016, 13:56
Short description:

Poll

Təhsilin inkişafında İKT-nin tətbiqi hansı imkanlar yaradır?