close
Slide 1


Konstitusiyanın təhsillə bağlı maddələri

More info

Name Value
Name of the publication: Konstitusiyanın təhsillə bağlı maddələri
Filesize: 24064
Filetype: application/msword
Date added: 20/07/2016, 13:59
Short description:

Poll

Təhsilin inkişafında İKT-nin tətbiqi hansı imkanlar yaradır?