close
Slide 1


Məktəbə hazırlığın təşkili Qaydaları

More info

Name Value
Name of the publication: Məktəbə hazırlığın təşkili Qaydaları
Filesize: 25088
Filetype: application/msword
Date added: 20/07/2016, 14:02
Short description:

Poll

Təhsilin inkişafında İKT-nin tətbiqi hansı imkanlar yaradır?