close
Slide 1


Təhsil portalı - İstifadəçi təlimatı

More info

Name Value
Name of the publication: Təhsil portalı - İstifadəçi təlimatı
Filesize: 10086912
Filetype: application/msword
Date added: 10/04/2012, 17:46
Short description:

Poll

Təhsilin inkişafında İKT-nin tətbiqi hansı imkanlar yaradır?