close
Slide 1


İnternetdə Milli Təhsil Resursları əsas və orta ümumi təhsil sistemi kataloq

More info

Name Value
Name of the publication: İnternetdə Milli Təhsil Resursları əsas və orta ümumi təhsil sistemi kataloq
Filesize: 404992
Filetype: application/msword
Date added: 11/04/2012, 18:51
Short description:

Poll

Təhsilin inkişafında İKT-nin tətbiqi hansı imkanlar yaradır?