close
Slide 1

Словарь

Введите слово и тип для поиска .
Начинается с Содержит Точный термин
ƏLAVƏ TƏHSİLvətəndaşların hərtərəfli təhsil tələblərini ödəmək məqsədi ilə əlavə təhsil proqramları əsasında verilən təhsil
ƏYANİ VƏSAİTLƏRtədrisdə əyani vəsaitlər. Tədris prosesində ə.v. iki əsas funksiyanı yerinə yetirir: əyani görüntü vasitəsi və məlumat mənbəyi. Ə.v. təbii və təsviri , yəni məxsusi tədris məqsədilə yaradılmış vəsaitlərə bölünür. Natural obyektləri və təsviri birləşdirən kombinə edilmiş Ə.v. xüsusi növ təşkil edir

Голосование

Təhsilin inkişafında İKT-nin tətbiqi hansı imkanlar yaradır?