close
Slide 1


Dictionary

Enter the search word and type.
Begins with Contains Exact term
GİMNAZİYAəsasən humanitar sahədə istedad və qabiliyyəti ilə fərqlənən şagirdlər üçün təmayüllər üzrə təhsil xidmətləri göstərən ümumtəhsil müəssisəsi. G. fənlərin daha dərin öyrənməyə şərait yaradır ki, bu da təhsil konkret istiqamətindən asılı olaraq variasiyalılığını, həm də şagirdin ixtisası üzrə seçdiyi ümumtəhsil fənlərinin və əsas kursların mənımsəməsini təmin edir

Poll

Təhsilin inkişafında İKT-nin tətbiqi hansı imkanlar yaradır?