close
Slide 1

Словарь

Введите слово и тип для поиска .
Начинается с Содержит Точный термин
GİMNAZİYAəsasən humanitar sahədə istedad və qabiliyyəti ilə fərqlənən şagirdlər üçün təmayüllər üzrə təhsil xidmətləri göstərən ümumtəhsil müəssisəsi. G. fənlərin daha dərin öyrənməyə şərait yaradır ki, bu da təhsil konkret istiqamətindən asılı olaraq variasiyalılığını, həm də şagirdin ixtisası üzrə seçdiyi ümumtəhsil fənlərinin və əsas kursların mənımsəməsini təmin edir

Голосование

Təhsilin inkişafında İKT-nin tətbiqi hansı imkanlar yaradır?