close
Slide 1


Dictionary

Enter the search word and type.
Begins with Contains Exact term
HƏKİMali baza tibb təhsili almış məzunlara verilən ali peşə-ixtisas dərəcəsi
HƏKİM MÜTƏXƏSSİSmüvafiq təhsil proqramlarına əsasən rezidentura təhsilini bitirmiş şəxslərə verilən ali peşə-ixtisas dərəcəsi
HUMANİTARinsan cəmiyyətinə, insana və onun mədəniyyətinə aid olan
HUMANİTAR TƏHSİLtəhsilin məzmununda təhsil alanların şəxsi yetkinliyinin formalaşmasına yönəlmiş ümummədəni komponentlərin inkişafıdır

Poll

Təhsilin inkişafında İKT-nin tətbiqi hansı imkanlar yaradır?