close
Slide 1

Словарь

Введите слово и тип для поиска .
Начинается с Содержит Точный термин
HƏKİMali baza tibb təhsili almış məzunlara verilən ali peşə-ixtisas dərəcəsi
HƏKİM MÜTƏXƏSSİSmüvafiq təhsil proqramlarına əsasən rezidentura təhsilini bitirmiş şəxslərə verilən ali peşə-ixtisas dərəcəsi
HUMANİTARinsan cəmiyyətinə, insana və onun mədəniyyətinə aid olan
HUMANİTAR TƏHSİLtəhsilin məzmununda təhsil alanların şəxsi yetkinliyinin formalaşmasına yönəlmiş ümummədəni komponentlərin inkişafıdır

Голосование

Təhsilin inkişafında İKT-nin tətbiqi hansı imkanlar yaradır?