close
Slide 1

Словарь

Введите слово и тип для поиска .
Начинается с Содержит Точный термин
LİSENZİYAtəhsil fəaliyyətinə dövlət tərəfindən verilən xüsusi razılıq
LİSEYümumi və tam orta təhsil səviyyələrində istedadlı şagirdlər ümumi və tam orta təhsil səviyyələrində istedadlı şagirdlər üçün müvafiq təmayüllər üzrə təhsil xidmətləri həyata keçirilən ümumtəhsil müəssisəsi

Голосование

Təhsilin inkişafında İKT-nin tətbiqi hansı imkanlar yaradır?