close
Azərbaycan diliEnglishRussian
Slide 1

Lüğət

Axtarış sözünü və tipini daxil edin.
ilə başlayan tərkibində olan Tam uyğun olan
Bütün A Ə B D E F G H İ K Q L M N O P R S T V Y U
NAMİZƏDLİK İMTAHANLARI elmi və elmi-pedaqoji heyətin attestasiyasının tərkib hissəsidir
NİTQ MƏDƏNİYYƏTİ yazılı və şifahi nitqin normativliyi, səlisliyi, leksik zənginliyi, həmsöhbətlərlə mədəni davranış və onlara mədəni cavabın və s. əhatə edir
NOSTRİFİKASİYAtəhsil haqqında sənədin ekvivalentliyinin müəyyən edilməsi (tanınması) proseduru


Sorğu

Təhsilin inkişafında İKT-nin tətbiqi hansı imkanlar yaradır?