close
Slide 1

Словарь

Введите слово и тип для поиска .
Начинается с Содержит Точный термин
QEYRİ-FORMAL TƏHSİLmüxtəlif kurslarda, dərnəklərdə və fərdi məşğələlərdə əldə olunan və dövlət təhsil sənədi verilməsi ilə müşayiət olunmayan təhsil forması

Голосование

Təhsilin inkişafında İKT-nin tətbiqi hansı imkanlar yaradır?