close
Slide 1

Словарь

Введите слово и тип для поиска .
Начинается с Содержит Точный термин
VALEOQOLİK TƏHSİL VƏ TƏRBİYƏ(lat. vale – sağlam ol) – təhsil alanlarda sağlamlığa olan tələbat, onlara sağlam həyat tərzinin elmi anlamını başa salmaq və onu həyata tətbiq etməyi öyrətmək. V.t və t-nin əsasında mənəvi, fiziki, cinsi tərbiyə vasitəsilə sağlam insanın formalaşması konsepsiyası, psixi özünüidarəetmə, gigiyenik, fizioloji, ekoloji, və tibbi biliklərin verilməsi durur
VAHİD TƏHSİL MƏKANIdövlət və ictimai təşkilatlar vasitəsilə vahid təhsil səviyyəsinin (standart) təmin olunduğu ərazi(region)
VUNDERKİNDqeyri-adi bacarıqları ilə fərqlənən uşaq

Голосование

Təhsilin inkişafında İKT-nin tətbiqi hansı imkanlar yaradır?