close
Slide 1

Термин Определение
AKKREDİTASİYA təhsil müəssisəsinin fəaliyyətinin dövlət təhsil standartlarına uyğunluğunu və onun statusunu müəyyənləşdirib təsdiq edən prosedur

Голосование

Təhsilin inkişafında İKT-nin tətbiqi hansı imkanlar yaradır?