close
Slide 1

Term Definition
KONSPEKT müəyyən bir əsərin, məruzənin, mühazirənin və s. qısa xülasəsi

Poll

Təhsilin inkişafında İKT-nin tətbiqi hansı imkanlar yaradır?