close
Slide 1

Термин Определение
KONSPEKT müəyyən bir əsərin, məruzənin, mühazirənin və s. qısa xülasəsi

Голосование

Təhsilin inkişafında İKT-nin tətbiqi hansı imkanlar yaradır?