close
Slide 1

Термин Определение
MAARİF PROSESİ dövlət təhsil standartlarına uyğun təhsil məsələlərinin həllinə və şəxsiyyətin inkişafına yönəlmiş təlim-tədris və özünütəhsil proseslərinin məcmusudur

Голосование

Təhsilin inkişafında İKT-nin tətbiqi hansı imkanlar yaradır?