close
Slide 1

Term Definition
MAGİSTRATURA ali təhsilin ikinci səviyyəsi

Poll

Təhsilin inkişafında İKT-nin tətbiqi hansı imkanlar yaradır?