close
Slide 1

Термин Определение
MAGİSTRATURA ali təhsilin ikinci səviyyəsi

Голосование

Təhsilin inkişafında İKT-nin tətbiqi hansı imkanlar yaradır?