close
Slide 1

Term Definition
MAGİSTR (lat. magister – rəhbər, müəllim) – magistraturanı bitirmiş şəxslərə verilən ali elmi-ixtisas dərəcəsi

Poll

Təhsilin inkişafında İKT-nin tətbiqi hansı imkanlar yaradır?