close
Slide 1

Термин Определение
MƏKTƏBDAXİLİ İNNOVATİV VƏZİYYƏT məktəbin idarə edilməsinə müsbət və ya mənfi təsir göstərən yeni yaranmış qaydaların cəmi. M.i.v. ölkədə və dünyada baş verən innovativ proseslər təsir edir

Голосование

Təhsilin inkişafında İKT-nin tətbiqi hansı imkanlar yaradır?