close
Slide 1

Term Definition
MƏKTƏBDƏNXARİC İŞ mədəni- maaarif, digət təşkilatlar tərəfindən şagirdlər ilə keçirilən təlim- tərbiyə işləri; şagirdlərin asudə vaxtını dəyərləndirilməsi, nəzarətsizlik ilə mübarizə.M.i. şagirdlərin maraqlarını nəzərə almaqla könüllü iştirakı, aktivliyivə müstəqilliyini üzərində həyata keçirilir

Poll

Təhsilin inkişafında İKT-nin tətbiqi hansı imkanlar yaradır?