close
Slide 1

Термин Определение
MƏKTƏB MÜHAZİRƏSİ tədris materialının davamlı şifahi ifadəsi (45-50 dəq)

Голосование

Təhsilin inkişafında İKT-nin tətbiqi hansı imkanlar yaradır?