close
Slide 1

Term Definition
MƏQBUL laborator, praktiki, hesabi-qrafiki işlərin, kurs işlərinin və həmçinin seminar məşğələlərində, diplomqabağı hazırlıq zamanı görülən işlərə nəzarət formasıdır. Məqbulun nəticələri həm beşballıq sistemlə, həm də təhsilin formasından asılı olaraq “məqbul” qeydi ilə göstərilə bilər

Poll

Təhsilin inkişafında İKT-nin tətbiqi hansı imkanlar yaradır?