close
Slide 1

Term Definition
MƏŞĞƏLƏ müəllim tərəfindən dəqiq müəyyən edilmiş vaxtda, daimi şagird tərkibi olan və elmi tapşırıqların həll edildiyi tədris prosesinin forması

Poll

Təhsilin inkişafında İKT-nin tətbiqi hansı imkanlar yaradır?