close
Slide 1

Термин Определение
MƏŞĞƏLƏ müəllim tərəfindən dəqiq müəyyən edilmiş vaxtda, daimi şagird tərkibi olan və elmi tapşırıqların həll edildiyi tədris prosesinin forması

Голосование

Təhsilin inkişafında İKT-nin tətbiqi hansı imkanlar yaradır?