close
Slide 1

Термин Определение
METODİKA Tədris metodikası barədə elm. Nə isə öyrənmək, nə isə yerinə yetirməyin praktik icra metodlarının cəmi

Голосование

Təhsilin inkişafında İKT-nin tətbiqi hansı imkanlar yaradır?