close
Slide 1

Термин Определение
METODİST Hər hansı fənnin tədrisi sahəsində mütəxəssis

Голосование

Təhsilin inkişafında İKT-nin tətbiqi hansı imkanlar yaradır?