close
Slide 1

Term Definition
METODİST Hər hansı fənnin tədrisi sahəsində mütəxəssis

Poll

Təhsilin inkişafında İKT-nin tətbiqi hansı imkanlar yaradır?