close
Slide 1

Term Definition
MÜHAZİRƏ (leksiya) (lat . lectio – qiraət) – tədris materialının, hər hansı sualın, elmi, siyasi mövzunun sistematik şifahi ifadəsi

Poll

Təhsilin inkişafında İKT-nin tətbiqi hansı imkanlar yaradır?