close
Slide 1

Term Definition
MÜƏLLİM ümumtəhsil məktəblərində yeni yetişən nəslin tərbiyə, təhsil və tədrisini həyata keçirən pedaqoji işçi..metodoloji problemlərinin işlənib hazırlanması, valeoqoloji baxışları nəzərə almaqla pedaqoji kadrların hazırlanması

Poll

Təhsilin inkişafında İKT-nin tətbiqi hansı imkanlar yaradır?