close
Slide 1

Термин Определение
MÜƏLLİM ümumtəhsil məktəblərində yeni yetişən nəslin tərbiyə, təhsil və tədrisini həyata keçirən pedaqoji işçi..metodoloji problemlərinin işlənib hazırlanması, valeoqoloji baxışları nəzərə almaqla pedaqoji kadrların hazırlanması

Голосование

Təhsilin inkişafında İKT-nin tətbiqi hansı imkanlar yaradır?