close
Slide 1

Term Definition
MÜƏLLİMLƏRİN ATTESTASİYASI Dövlət və ya özəl təhsil müəssisələrinin işçilərinin bacarığının, pedaqoji profesionallığının və əmək məhsuldarlığının kompleks qiymətləndirilməsi

Poll

Təhsilin inkişafında İKT-nin tətbiqi hansı imkanlar yaradır?