close
Slide 1

Термин Определение
MÜƏLLİMİN DİDAKTİK SİSTEMİ müəllimin dərsdə və dərsdənkənar məşğələlərdə istifadə etdiyi sənəd və didaktik materialların toplusu. Daxildir: təhsil standartı, tədris proqramı, təqvim və tematik planlar, dəslərin konspekti, Tərbiyəvi iş planı, vəsait, əyani vəsaitlər və s

Голосование

Təhsilin inkişafında İKT-nin tətbiqi hansı imkanlar yaradır?