close
Slide 1

Term Definition
MÜƏLLİMİN XİDMƏTİ SƏLAHİYYƏTİ müəllimin ped. fəaliyyətini müəyyənləşdirən bilik və bacarıq səviyyəsinə malik olması, onun müəyyən dəyərlər, ideayalar daşıyıcısı kimi ped.cəhətdən dəyərləndirilməsi

Poll

Təhsilin inkişafında İKT-nin tətbiqi hansı imkanlar yaradır?