close
Slide 1

Термин Определение
NAMİZƏDLİK İMTAHANLARI elmi və elmi-pedaqoji heyətin attestasiyasının tərkib hissəsidir

Голосование

Təhsilin inkişafında İKT-nin tətbiqi hansı imkanlar yaradır?