close
Slide 1

Term Definition
NAMİZƏDLİK İMTAHANLARI elmi və elmi-pedaqoji heyətin attestasiyasının tərkib hissəsidir

Poll

Təhsilin inkişafında İKT-nin tətbiqi hansı imkanlar yaradır?