close
Slide 1

Термин Определение
NOSTRİFİKASİYA təhsil haqqında sənədin ekvivalentliyinin müəyyən edilməsi (tanınması) proseduru

Голосование

Təhsilin inkişafında İKT-nin tətbiqi hansı imkanlar yaradır?