close
Slide 1

Термин Определение
PEDAQOJİ TAPŞIRIQ yaranmış ped. vəziyyətin dərki və bu vəziyyətə uyğun qərar qəbulu

Голосование

Təhsilin inkişafında İKT-nin tətbiqi hansı imkanlar yaradır?