close
Slide 1

Term Definition
PEDAQOJİ DÜŞÜNCƏ müəllimin bütün pedaqoji fəaliyyətini və və uşaqlara münasibətinin xüsusiyyətlərini bildirən bilik və bacarıqların cəmi. Mütəxəssisin şəxsi və profesional bacarıqları nəticəsində formalaşır.

Poll

Təhsilin inkişafında İKT-nin tətbiqi hansı imkanlar yaradır?