close
Slide 1

Term Definition
PEDAQOJİ DƏSTƏK profesional müəllimlərin və psixoloqların uşaqların fiziki və psixi sağlamlığı, insanlarla ünsiyyəti, təhsildəki problemləri ilə bağlı problemlərinin həlli üçün profesional fəaliyyəti

Poll

Təhsilin inkişafında İKT-nin tətbiqi hansı imkanlar yaradır?