close
Slide 1

Термин Определение
PEDAQOJİ DƏSTƏK profesional müəllimlərin və psixoloqların uşaqların fiziki və psixi sağlamlığı, insanlarla ünsiyyəti, təhsildəki problemləri ilə bağlı problemlərinin həlli üçün profesional fəaliyyəti

Голосование

Təhsilin inkişafında İKT-nin tətbiqi hansı imkanlar yaradır?