close
Slide 1

Термин Определение
AUDİOVİZUAL TƏDRİS VƏSAİTLƏRİ tədris prosesində çox geniş yayılmış, ekran və səs avadanlıqlarından ibarət olan xüsusi qrup texniki tədris vəsaitləridir. Bu diaproeksiyalar (diafilm və diapozitivlər), epiproeksiyalar (episkoplar vasitəsilə kağızda yazılmış və ya çəkilmiş şəkil, çertyoj və s. ekranda nümayiş olunması), kodproeksiyaları, tədris kinofilmləri, tədris televiziya filmləri, səs ləvazimatı

Голосование

Təhsilin inkişafında İKT-nin tətbiqi hansı imkanlar yaradır?