close
Slide 1

Term Definition
PEDAQOJİ STANDART profesional təhsil prosesi və fəaliyyəti zamanı əldə edilən və onu dəyərləndirən meyarlar

Poll

Təhsilin inkişafında İKT-nin tətbiqi hansı imkanlar yaradır?