close
Slide 1

Термин Определение
AXŞAM TƏHSİLİ təhsillə işi bir arada əlaqələndirən şəxslər üçün təhsil formasının təşkili, fasiləsiz təhsilin tərkib hissəsi. Müəllimin təhsil qrupları ilə təhsil alanlara rahat olan, əsasən axşam saatlarında mütəmadi dərslərin keçirilməsi daimi təhsil prosesinin təşkilini nəzərdə tutur

Голосование

Təhsilin inkişafında İKT-nin tətbiqi hansı imkanlar yaradır?