close
Slide 1

Term Definition
PEDAQOJİ TAKT müəllim öz davranış və münasibətində humanizm, şagirdin şəxsiyyətinə hörmət, ədalətlilik,uşaqlarla davranış zamanı dözümlülük tələb edən hissdir. P.t ped. etikanın yerinə yetirilmə növlərindən biridir

Poll

Təhsilin inkişafında İKT-nin tətbiqi hansı imkanlar yaradır?